Cập nhật tiến độ thi công biệt thự nghỉ dưỡng Cam Ranh Mystery tháng 5 – 2018 đài phun nước khu cảnh quan mặt tiền dự án, thi công trụ thép tầng 1 khu F, thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu G, thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu I, thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 1 khu J, thi công trụ thép tầng 2 khu J, thi công xây tường tầng 1 khu J, thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 1 khu K, thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu L, thi công cốp pha trụ tầng 1 khu M, thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu P.


Tiến độ đài phun nước khu cảnh quan mặt tiền dự án


thi công trụ thép tầng 1 khu F


thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu G


thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu I


thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 1 khu J


 thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 1 khu J


thi công trụ thép tầng 2 khu J


thi công xây tường tầng 1 khu J


 thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 1 khu K


thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu L


thi công cốp pha trụ tầng 1 khu M


thi công cốp pha và cốt thép sàn tầng 2 khu P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *