Cập nhật tiến độ thi công căn hộ Sky Center tháng 11 – 2018 hoàn thành sơn tổng quan block A, B, C, D, hoàn thành khu cảnh quan dự án, lắp đặt hế thống âm thanh và camera giám sát an ninh block A, B, C, D. Hoàn thiện sảnh đón block A, B, C, D, hoàn thành hồ bơi dự án .


Hoàn thành tổng thể block A

Hoàn thành tổng thể block B

Hoàn thành tổng thể block C

Hoàn thành tổng thể block D

Hoàn thành tổng thể hồ bơi dự án

Hoàn thành tổng thể cảnh quan dự án

Hoàn thành tổng thể sảnh đón block A

Hoàn thành tổng thể sảnh thang máy 

Hoàn thành tổng thể sảnh đón block B

Hoàn thành tổng thể sảnh đón block C

Hoàn thành tổng thể sảnh đón block D

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *