Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Golden Bay tháng 6-2017  thi công Đường D1 – khu D16, Đường N1 – khu D16, Đường N2 – khu D16, Đường N4 – khu D16, thảm nhựa đường D9 – khu D16, thi công lát gạch hồ cảnh quan khu D16, thi công lu nền đường D8 – khu D17.


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 đường D1 – khu D16


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 thảm nhựa đường D9 – khu D16


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 đường N1 – khu D16


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 đường N2 – khu D16


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 đường N4 – khu D16


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 lát gạch hồ cảnh quang khu D16


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 đường D2 – khu D17


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 đường D6 – khu D17


Hình ảnh tiến độ thi công Golden Bay tháng 6 – 2017 lát gạch vỉa hè đường N2 – khu D17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *