Cập nhật tiến độ thi công căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 7-2017 lắp đặt sàn gỗ block A và block B, lắp đặt tủ bếp block A và block B, lắp đặt hệ thống miệng gió block A và block B.


Hình ảnh tiến độ căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 7 – 2017 tổng thể block A 


Hình ảnh tiến độ căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 7 – 2017 thi công hồ tiểu cảnh dự án


Hình ảnh tiến độ căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 7 – 2017 thi công lắp đặt miệng gió block A và block B


Hình ảnh tiến độ căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 7 – 2017 thi công hoàn thiện hầm dự án


Hình ảnh tiến độ căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 7 – 2017 lắp đặt tủ bếp block A và block B


Hình ảnh tiến độ căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 7 – 2017 thi công lắp đặt sàn gỗ block A và block B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *