Cập nhật tiến độ thi công căn hộ Sky Center tháng 9-2017 hoàn thành bả sơn mastic block A, B, C, D, hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D, lắp đặt hế thống âm thanh và camera giám sát an ninh tầng 2 block A, B, C, D. Hoàn thiện cảnh sơn mặt ngoài.


Hình ảnh tổng thể block C dự án Sky Center


Hình ảnh tổng thể block B dự án Sky Center


Hình ảnh tổng thể block A dự án Sky Center


Hình ảnh tổng thể block D dự án Sky Center


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9 – 2017 hoàn thành bả sơn mastic block A,B,C,D


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9 – 2017 hoàn thành đóng trần thạch cao block A,B,C,D


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9 – 2017 hoàn thành ốp gạch tolet block A,B,C,D


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9 – 2017 lắp đặt hệ thống âm thanh và camera giám sát an ninh tầng 2 block A,B,C,D.


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9 – 2017 lát gạch hành lang từ tầng 5 đến tầng 16 block A,B. Tầng 5 đến tầng 15 block C,D.


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sky Center tháng 9 – 2017 lát gạch sàn phòng khách đến tầng 15 block A,B,C,D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *