Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 8X Rainbow Tháng 7-2017 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng, đóng khung trần thạch cao tầng 16, lắp cửa tầng 11, lắp đèn tầng 10, lắp các thiết bị vệ sinh cho các tầng 3,4,5 để chuẩn bị cho công tác bàn giao nhà …


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 tổng thể dự án 


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 hoàn thành bê tông sàn tầng thượng


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 đóng khung trần thạch cao tầng 16


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 lắp cửa tầng 11 


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 lắp đèn tầng 11


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 lắp đèn tầng 10


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 10


Hình ảnh tiến độ căn hộ 8X Rainbow tháng 7 – 2017 hoàn thiện một số căn hộ tầng 3,4,5 để chuẩn bị bàn giao 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *