Cập nhật tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 

Cập nhật tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6-2017 Xây tường bao căn hộ tầng 18 block A và tầng 21 block B, Tô tường bao căn hộ tầng 10 block A và tầng 14 block B, Bã sơn tường bao căn hộ tầng 9 block A và tầng 8 block B, Thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 12 block A và tầng 15 block B, Đóng khung trần thạch cao tầng 8 block A và tầng 7 block B.

Hình ảnh tổng thể thi công căn hộ Lavita Garden Block A

Hình ảnh tổng thể thi công căn hộ Lavita Garden Block BTiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 xây tường bao căn hộ tầng 18 Block A và tầng 21 Block B  
Tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 xây tường bao căn hộ tầng 18 Block A và tầng 21 Block B 
Tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 xây tường bao căn hộ tầng 18 Block A và tầng 21 Block B
Tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 tô tường bao căn hộ tầng 10 Block A và tầng 14 Block B
Tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 xây tường bao căn hộ tầng 18 Block A và tầng 21 Block B
Tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 bã sơn tường bao căn hộ tầng 9 Block A và tầng 8 Block BTiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 bã sơn tường bao căn hộ tầng 9 Block A và tầng 8 Block B
Tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 thi công hệ thống nước thoát tầng 12 Block A và tầng 15 BlockB
Tiến độ căn hộ Lavita Garden tháng 6 – 2017 đóng khung trần thạch cao căn hộ tầng 8 Block A và tầng 7 Block B

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *