Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 6-2017 bả sơn mastic block A, B, đóng trần thạch cao tầng 12 block A, B, đóng trần thạch cao tầng 7 block C, D, lót gạch tầng 10 block A, B, lắp đặt cửa block A, B, lắp đặt cửa sổ block D.


Hình ảnh tổng quan Block A căn hộ Sky Center – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tổng quan Block B căn hộ Sky Center – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tổng quan Block C căn hộ Sky Center – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tổng quan Block D căn hộ Sky Center – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tiến độ bả sơn matic căn hộ Sky Center – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tiến độ đóng trần thạch cao hành lang căn hộ Sky Center – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tiến độ đóng trần thạch cao tầng 7 block C,D căn hộ Sky Cneter – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tiến độ đóng trần thạch cao tầng 7 block C,D căn hộ Sky Cneter – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tiến độ lót gạch tầng 10 block A,B căn hộ Sky Cneter – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tiến độ lắp cửa chính tầng 10 block A,B căn hộ Sky Cneter – phổ quang tháng 6 – 2017


Hình ảnh tiến độ lắp đặt cửa sổ  block D căn hộ Sky Cneter – phổ quang tháng 6 – 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *