Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6 – 2017 thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern, thi công cột sàn tầng 3 – block Central, thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Northern.


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cốt thép sàn tầng 7 – block Southern


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cột sàn tầng 3 – block Center


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cột sàn tầng 3 – block Center


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cột sàn tầng 3 – block Center


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cột sàn tầng 3 – block Center


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Norther


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Norther


Hình ảnh tiến độ căn hộ Sài Gòn Mia tháng 6-2017 thi công cốt thép sàn tầng 2 – block Norther

HOTLINE : 0972406721 – 0906641645 Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *